KANSALAISALOITE 

Me allekirjoittaneet vaadimme lainvalmisteluun ryhtymistä maskien käytön velvoittamiseksi julkisissa sisätiloissa ja kulkuvälineissä sekä suosittamiseksi niiden käyttöä myös ulkotiloissa aina kun alueellamme on hengitysteitse tarttuva laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Koska vaarallinen ja ensisijaisesti hengitysteitse tarttuva koronavirusepidemia on parhaillaan käynnissä, esitämme lainvalmistelun aloittamista välittömästi.

Siirry lukemaan ja allekirjoittamaan koko aloite täältä:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6695

MEDBORGARINITIATIV

Vi undertecknade föreslår att inleda en lagberedning för plikt att bära munskydd i offentliga inomhuslokaler och fortskaffningsmedel, samt en rekommendation om att alltid bära dessa utomhus när det inom vårt territorium finns en farlig smittsam sjukdom som sprids genom dropp- eller aerosolsmitta. Då en farlig coronavirusepidemi som primärt smittar via andningsvägarna som bäst pågår yrkar vi på att omedelbart inleda en lagberedning.

Läs mer och underteckna medborgarinitiativet här:
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/6695

Masks for all – Citizens’ initiative on the obligation to use face masks

We, the undersigned, propose legislation to obligate the use of masks in indoor public areas and on public transport and to recommend[1]  their use outdoors whenever there is a widespread dangerously  infectious respiratory disease in our area. As a dangerous, highly infectious and primarily respiratory coronavirus epidemic is currently underway, we propose to start drafting the law immediately.

Read the whole initiative in English HERE

If you are a citizen, please give your vote here:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6695


Jaa sivu:
Translate »